Biografie van een filatelist

Voor Kenaupark Publishing, maakte ik een boekje over Jan Dekker sr. Een filatelist.

Dit boek kwam uit tijdens de bijeenkomst van The Royal Philatelist Society in Gouda, en onderschreef een deel van de tentoonstelling.

Oplage: 80 stuks

opdrachtgever: Kenaupark Publishing
categorie: design
jaar: 2019

Do you like my work? And do you want to use any of it? Please contact me via the form. It doesn't have to cost money, but I would like to know. Thanx! T.