Samen met Marius Bruijn en Frank Petiet heb ik de afgelopen jaen gewerkt aan een handgetekende stadsplattegrond van Haarlem in de Middeleeuwen. Deze ‘nieuwste oudste kaart’ is verkrijgbaar als stadswandeling en als wandkaart.

Tekenaar Frank Petiet was al jaren een liefhebber van handgetekende stadsplattegronden en benaderde mij en Theatermaker/kunsthistoricus Marius Bruijn om er samen één te maken. Er is gekozen voor het jaar 1450 als uitgangspunt voor de getekende situatie. Dit omdat het de bloeiperiode van Middeleeuws Haarlem laat zien. Ook heeft de stad dan min of meer het stratenpatroon zoals het centrum nu nog heeft, waardoor de kaart als plattegrond voor historische stadswandelingen kan dienen.

Uit de periode 1450 waren nog helemaal geen plattegronden van Haarlem voorhanden. De oudst bekende kaarten zijn van honderd jaar later, midden 16e eeuw. De makers hebben dus veel historisch onderzoek moeten doen om deze verbeelding van de middeleeuwse stad te creëren, in samenspraak met externe adviseurs.

Op de getekende kaart zijn vele historische details zichtbaar. De stadspoorten, de Bavokerk nog in aanbouw, op Botermarkt staat nog een kerk en twaalf kloosters zijn her en der te vinden.

error: Content is protected