Op Categorie //

   BOEK   affiche   bier   boek   briefkaart   cultuur   diverse uitingen   drukwerk   flyer   folder   gelegenheids drukwerk   horeca   huisstijl   illustratie   label   logo   merchandise   muziek   non-profit   platenhoes   vegan   website   zakelijk   zine  

Prijzen en Licenties //


HOE WORD EEN PRIJS BEREKEND? //

// Vaste prijzen
de projectkosten zijn in het begin bekend, n.a.v. het aantal geschatte werkuren + licentie)

// Uurtarief
de projectkosten worden opgemaakt uit het aantal uren dat in het project is gestoken


PROJECTPRIJS //
De projectprijs is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

// Ontwerpvergoeding
per ontwerp schat ik de benodigde tijd in, vermenigvuldig deze met mijn uurprijs en kom zo tot een ontwerpvergoeding. Bij grote en/of ingewikkelde projecten kan ik andere rekenmethodes gebruiken om tot dit onderdeel te komen.

// Basislicentie
Deze zit automatisch inbegrepen bij de ontwerpvergoeding en zorgt ervoor dat het ontwerp/illustratiewerk eenmalig gepubliceerd mag worden in het gekozen medium (bijvoorbeeld een folder). Door de licentie kan de ontwerpvergoeding van dezelfde illustratie variëren als het gebruik ervan verandert. Bijvoorbeeld naast gebruik in een folder, ook gebruik op de website of in een advertentie.

// BTW
Er komt altijd 21% BTW bij.


IN SOMMIGE GEVALLEN IS ER OOK SPRAKE VAN //
// Bijkomende kosten
Bij Segolia Design is een eerste orienterend gesprek altijd gratis. Bij verdere besprekingen over een project (op iniatief v.d. opdrachtgever) komen er extra kosten bij. Bijvoorbeeld: Indien sprake is van reiskosten, een treinticket 2de klas + bespreekuren. Extra kosten gelden ook als er diensten buiten de afspraken in de offerte vallen door gewijzigde of aanvullende wensen van de opdrachtgever. Het meerwerk wordt met het uurloon berekend of met eerder vastgestelde prijzen. Meerwerk wordt altijd overlegd met de opdrachtgever.

// Aanvullende licentie
Deze geldt wanneer illustraties/ontwerpen in ruimere mate dan de omschreven basislicentie worden gebruikt. Te denken valt bijv. aan gebruik voor printwerk en website. Na overleg wordt een licentie voor hergebruik verstrekt voor een dan te bepalen vergoeding, waarbij betaling per hergebruik kan worden afgesproken. Een andere optie is afkoop.

// (totale) afkoop/buy-out
Een afkoop van de licentie komt aan de orde bij langdurige exploitatie van één of meerdere illustraties/ontwerpen. Of bijvoorbeeld indien er sprake is van karakters. In plaats van jaarlijks opnieuw voor elk hergebruik een toeslag te betalen, kan in de vorm van een licentie-overeenkomst het gebruiksrecht voor één of meerdere jaren worden afgekocht.
 Wanneer men alle gebruiks­rechten op een illustratie/ontwerp voorgoed wil verwerven en over de gehele wereld wil exploiteren is er sprake van een totale buy-out. De rechten, die uitsluitend door de oorspronkelijke maker van een illustratie kunnen worden geëxploiteerd, worden in zo’n geval in de vorm van een Akte van Overdracht, aan een opdrachtgever overgedragen.

// Royalty’s
Een royalty-regeling houdt in dat de illustrator per geproduceerd of verkocht product een percentage van de productie-, groothandels- of verkoopprijs ontvangt. Met een dergelijke regeling deelt de illustrator in het eventuele succes van het ontwerp, alsmede in het ondernemingsrisico. Vaak wordt een royalty-regeling gecombineerd met een honorarium of een niet terugvorderbaar voorschot. Een niet-vorderbaar voorschot is een bedrag dat bijvoorbeeld bij aanvang van de opdracht aan de illustrator wordt toegekend om later te worden verrekend met de royalty’s.

Voor een volledige weergave van onze voorwaarden, lees ook de Algemene Voorwaarden


KOSTEN VOORBEELDWERK //
Voor voorbeeldwerk vraag ik een pure ontwerpvergoeding, zonder basislicentie of andere bijkomende kosten. Alleen de benodigde ontwerpuren worden berekend naar het uurloon (hierover wordt uiteraard wel btw geheven). Licentie wordt niet meegerekend aangezien het voorbeeldwerk niet bedoeld is voor verdere publicatie.

VERGOEDING BIJ VOORTIJDIG STOPPEN PROJECT
Je kunt een project tussendoor stoppen. Wel ben je dan verplicht de tot dan toe gemaakte uren te vergoeden.

FACTURATIE //
Normaal wordt een factuur gestuurd na de voltooiing van een project. Bij grote of lange projecten kan ik het bedrag ook in delen factureren (bijvoorbeeld bij aanvang en/of tijdens het project). 

OFFERTE //
Wil je weten wat je project gaat kosten? Neem vrijblijvend contact op.
Tekst met dank aan: AnjaRanja.nl